Η εταιρεία Σαχάς & Συνεργάτες παρέχει Λογιστικές, Φορολογικές, Συμβουλευτικές και Νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ικανοποίηση των πελατών μας αποτελεί βασική μας υποχρέωση και η ανάπτυξη τους βασικό μας στόχο.

Δείτε παρακάτω πώς μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη και να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας:

logisticsΠαρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες για την υποστήριξη των πελατών μας, οι οποίες περιλαμβάνουν από τήρηση λογιστικών βιβλίων και εποπτεία λογιστηρίου μέχρι συστάσεις και μετατροπές εταιρειών. Πιο αναλυτικά, οι λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε περιλαμβάνουν:

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων (Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση)
 • Σύνταξη και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Εποπτεία λογιστηρίου
 • Υποστήριξη στην επεξεργασία και ερμηνεία μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αναφορών και προϋπολογισμών
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη σε μισθολογικά - εργατικά θέματα
 • Σύνταξη, επεξεργασία και ανάλυση ενοποιημένων οικονομικών καταστά­σεων
 • Συνδρομή στην ίδρυση νομικών προσώπων
 • Υποστήριξη για την ίδρυση και εγκατάσταση υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 • Υποστήριξη του πελάτη κατά τη διάρκεια εσωτερικών και φορολογικών ελέγχων
 • Συστάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων
 • Σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων & Διοικητικών Συμβουλίων
 • Σύνταξη και επίβλεψη λογιστικών διαδικασιών
 • Ίδρυση εταιρειών και υποκαταστημάτων στο εξωτερικό
 • Συμφωνία και Αντιστοίχηση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου
  με το Λογιστικό Σχέδιο της αλλοδαπής μητρικής εταιρείας
 • Προσαρμογή του λογιστικού σχεδίου στις ιδιαίτερες
  ανάγκες κάθε επιχεί­ρησης

logisticsΤο φορολογικό περιβάλλον στην Ελλάδα είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο. Οι συνεργάτες μας μπορούν να παρέχουν έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση τόσο σε ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις και να καταρτίσουν ένα άρτιο φορολογικό πλάνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μερικές από τις φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι παρακάτω:

 • Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου
 • Επεξεργασία, σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μίας επιχείρησης για όλα τα φορολογικά αντικείμενα
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Σύνταξη εμπορικών και φορολογικών οικονομικών καταστάσεων μίας επιχείρησης
 • Αντίκρουση εκθέσεων φορολογικών ελέγχων
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι
 • Φορολογικός σχεδιασμός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Υποστήριξη ιδιωτών στη σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Επεξεργασία, σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων
  επιστροφής ΦΠΑ και λοιπών φόρων
 • Φορολογικές συμβουλές για διεθνή στελέχη και
  εργαζομένους στην αλλοδαπή
 • Σχεδιασμός φορολογικής στρατηγικής
 • Υποστήριξη στην εγκατάσταση αλλοδαπών στην Ελλάδα

logisticsΟι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και είναι αυτές που αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης. Η εταιρεία Σαχάς & Συνεργάτες διαθέτει την τεχνογνωσία για να σας υποστηρίξει στην αξιολόγηση των αγορών στις οποίες δραστηριοποιήστε, στον εντοπισμό νέων ελκυστικότερων αγορών και στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών. Μερικές από τις υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε στην επιχείρησή σας είναι οι παρακάτω:

 • Αξιολόγηση ελκυστικότητας κλάδου / αγοράς
 • Ανάλυση ανταγωνισμού
 • Εντοπισμός νέων αγορών-στόχων
 • Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου πελατών
 • Μελέτη κερδοφορίας προϊόντων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Στρατηγικές απόκτησης πελατών
 • Στρατηγικές Μάρκετινγκ

logisticsΗ εταιρεία μας, σε συνεργασία με το ευρύ δίκτυο συνεργατών μας, μπορεί να παρέχει νομικές συμβουλές στους πελάτες μας όσον αφορά τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες και την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας. Πιο αναλυτικά, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στα παρακάτω:

 • Συναλλαγές με Τράπεζες
 • Διαπραγμάτευση Δανείων
 • Αναχρηματοδοτήσεις – Ρυθμίσεις δανείων
 • Εγγραφή Προσημείωσης
 • Ένταξη στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 ως ισχύει (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)
 • Έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας
 • Διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβολαίων αγοραπωλησίας
 • Εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας
 • Μισθωτήρια αστικής και επαγγελματικής στέγης
 • Απαλλοτριώσεις