Η εταιρεία μας

Η εταιρεία Σαχάς & Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1986 και από τότε παρέχει ΛογιστικέςΦορολογικέςΣυμβουλευτικές και Νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, καθώς και να βοηθάμε τους πελάτες μας στον στρατηγικό σχεδιασμό για μελλοντική ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες

 Λογιστικές


Tήρηση λογιστικών βιβλίων, εποπτεία λογιστηρίου, συστάσεις και μετατροπές εταιρειών.

Περισσότερα >

 Φορολογικές


Φορολογικές δηλώσεις, παροχή φορολογικών συμβουλών και σχεδιασμός φορολογικής στρατηγικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερα >

 Συμβουλευτικές


Αξιολόγηση ελκυστικότητας αγοράς και ανταγωνισμού, μελέτη κερδοφορίας προϊόντων και δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Περισσότερα
>

 Νομικές


Νομική υποστήριξη στις συναλλαγές με τις τράπεζες και την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας.

Περισσότερα >