συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και είναι αυτές που αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης. Η εταιρεία Σαχάς & Συνεργάτες διαθέτει την τεχνογνωσία για να σας υποστηρίξει στην αξιολόγηση των αγορών στις οποίες δραστηριοποιήστε, στον εντοπισμό νέων ελκυστικότερων αγορών και στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών. Μερικές από τις υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε στην επιχείρησή σας είναι οι παρακάτω:

  • Αξιολόγηση ελκυστικότητας κλάδου /  αγοράς
  • Ανάλυση ανταγωνισμού
  • Εντοπισμός νέων αγορών-στόχων
  • Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου πελατών
  • Μελέτη κερδοφορίας προϊόντων
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
  • Στρατηγικές απόκτησης πελατών
  • Στρατηγικές Μάρκετινγκ