συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με το ευρύ δίκτυο συνεργατών μας, μπορεί να παρέχει νομικές συμβουλές στους πελάτες μας όσον αφορά τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες και την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας. Πιο αναλυτικά, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στα παρακάτω:

  • Συναλλαγές με Τράπεζες
  • Διαπραγμάτευση Δανείων
  • Αναχρηματοδοτήσεις – Ρυθμίσεις δανείων
  • Εγγραφή Προσημείωσης
  • Ένταξη στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 ως ισχύει (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)
  • Έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας
  • Διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβολαίων αγοραπωλησίας
  • Εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας
  • Μισθωτήρια αστικής και επαγγελματικής στέγης
  • Απαλλοτριώσεις