Υπηρεσίες

 Λογιστικές


Tήρηση λογιστικών βιβλίων, εποπτεία λογιστηρίου, συστάσεις και μετατροπές εταιρειών.

Περισσότερα >

 Φορολογικές


Φορολογικές δηλώσεις, παροχή φορολογικών συμβουλών και σχεδιασμός φορολογικής στρατηγικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερα >

 Συμβουλευτικές


Αξιολόγηση ελκυστικότητας αγοράς και ανταγωνισμού, μελέτη κερδοφορίας προϊόντων και δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Περισσότερα
>

 Νομικές


Νομική υποστήριξη στις συναλλαγές με τις τράπεζες και την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας.

Περισσότερα >